Lähtötilanne

Maansiirtoyrityksellä oli ollut jo jonkin aikaa maksuvaikeuksia. Ajauduttuaan entistä pahempiin taloudellisiin vaikeuksiin yhtiö kääntyi Yritysfakta Oy:n puoleen kesällä 2014. Suoritetun alkukartoituksen jälkeen yrityksen kriittinen taloudellinen tilanne päätettiin vakauttaa yrityssaneerauksen avulla. Maksurästien vuoksi välittömänä uhkana oli osamaksulla olleen ajoneuvokaluston takaisinotto ja tilitys ulosoton toimesta.

Osamaksuvelkojen vaatimus

”Mikäli emme ole saaneet suoritustanne määräpäivään mennessä, irtisanomme rahoituksen ja ajoneuvosta suoritetaan osamaksukauppalain mukainen tilitys.”

Lopputulos

Yhtiö ilmoitti mainitusta uhasta Yritysfakta Oy:lle, jonka toimenpiteiden avulla uhkana ollut osamaksukaluston takaisinotto ja tilitys voitiin pysäyttää, vaikka yritys ei kyennyt miltään osin maksamaan velkojen vaatimaa suoritusta erääntyneelle saatavalleen. Perusteena pysäytykselle oli saneeraukseen liittyvä rauhoitustila. Edellä mainittu kalusto jäi yrityksen käyttöön ja yhtiön toiminta vakautettuna jatkui. Vakautuksen johdosta yrityksen taloudellinen tilanne parani, ja lopulta vanhakin velka pystyttiin maksamaan kokonaisuudessaan.