yrityksen talousongelmien ratkaisija
45+

Vuotta kokemusta

3000+

Toteutettua yritys­saneerausta

83%

Hyväksyttyä saneeraus­hakemusta tuomio­istuimissa

Haluatko tietää miten paljon euroja yrityssaneeraus toisi Sinun yritykselle?

Fakta malli kertoo hyötyarvion yritykselle helposti ja havainnollisesti. Talousongelmissa oleva yritys joutuu jatkuvasti vastaamaan ja ”maksumieheksi” ylimääräisistä kuluista, uhkista ja haitoista, joita kunnossa ja hyvässä maksuvalmiustilassa oleva yritys ei kohtaa milloinkaan. Kun vakavat ongelmat jatkuvat pitkään on niihin usein myös totuttu.

Kun yrityksen koko talouden vakautus lopulta saa usein totaalisen muutoksen esimerkiksi sen maksuvalmiuteen, on tilanne entiseen nähden outo ja pitkään aikaan kokematon. ”Onkin mielenkiintoista nähdä miten esimerkiksi saneeraus tervehdyttää kriisiyrityksen kyvyn maksaa saamansa uudet laskut niiden eräpäivinä” – toteaa Faktan asiantuntija. Häneltä kysymmekin nyt miten yrityksen saneerauksessa saamat helpotukset ja hyödyt konkretisoituvat.

Tämä artikkeli kertoo siis yrityksen saneerauksen avulla saamista helpotuksista perustuen Faktan lanseeraamaan Saneeraushyöty-malliin.

Mitä Faktan Saneeraushyöty-malli kertoo?

Malli näyttää riittävästi ja suuntaa-antavasti yritykselle saneerauksen yhteydessä muodostuvista Yrityssaneerauslakiin perustuvista taloudellista hyödyistä. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa useimmiten kyseessä olevan yrityksen, joka ilman näitä saneerauksen suomia helpotuksia ei pärjäisi.

Mitä nämä saneerausyritykselle tulevat hyödyt ovat?

Ne voidaan yrityssaneerauslakiin sekä vakiintuneisiin käytäntöihin perustuvina jakaa puhtaasti taloudellisiin sekä oikeudellisiin seikkoihin, joiden tavoitteena on yritystoiminnan tervehdyttäminen ja ns. velkajärjestelyn toteuttaminen. Saneeraushyötymalli keskittyy vain saneerausyrityksen saamiin suoriin taloudellisiin etuihin ja helpotuksiin. Näitä ovat saneerausvelkojen kaikkien viivästyskorkojen ja –kulujen kertymisen lakkaaminen, velkapääomien alentaminen (akordi) sekä yleensä osittain velkojen korottomuus jatkossa. Näiden lisäksi yleensä myös velkojen takaisinmaksuajat pidennetään yrityksen todelliseen maksukykyyn sopiviksi. Malliin on tulossa Faktan asiantuntijan mukaan vielä osio, mikä osoittaa saneerausyrityksen verotuksessa saamat verohyödyt.

Millainen Saneeraushyötymalli on rakenteeltaan ja miten talousongelmissa oleva yritys voi saada sen käyttöönsä?

Malli on rakenteeltaan määrämuotoinen laskelma, johon syöttämällä tiedot saadaan haluttu lopputulos näkyviin. Malli vertaa myös yrityksen tilannetta ilman saneerausta – eli osoittaa miten ”kalliiksi” yritykselle tulee jatkaa entiseen malliin ilman saneerausta!

Ottamalla yhteyttä meihin voi Faktan asiantuntija tuottaa Saneeraushyötylaskelman yritykselle maksuttoman ja yritykselle sitoumuksettoman Alkukartoituksen yhteydessä.

Yritysfakta Oy
Vanajantie 10 A
13110 Hämeenlinna, Finland

Puhelin: 044 769 5534
Sähköposti: yritysfakta@yritysfakta.fi

Verkkolaskuosoite

Operaattori: 003708599126 (OpenText)
OVT-tunnus: 003704987287

Copyright © 2024 Yritysfakta Oy