Yrityssaneeraus

Yleistä yrityssaneerauksesta

Yrityssaneeraus on oikea ratkaisu silloin, kun yritystoiminta on syystä tai toisesta ajautunut tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta yritys on saneerauksen avulla tervehdytettävissä. Suomessa voimassa olevaa yrityssaneerauslakia vastaava järjestelmä on käytössä lähes kaikissa kehittyneissä länsimaissa. Yrityssaneerauslain keskeisimpänä tarkoituksena on ensiksi selvittää taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen jatkamiskelpoisuus sekä ohjata yritys saneeraukseen liittyvään ns. rauhoitustilaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi sekä tervehdyttäväksi saneerauksen avulla.

Milloin yritystoiminta on jatkamis- eli saneerauskelpoista?

Yrityksen taloudellisia ongelmia tulee aina arvioida riittävän pitkällä aikajänteellä – eli joskus pidempääkin jatkuneet talouden ongelmat, kuten liikevaihdon lasku ja siitä johtunut velkaantuminen ei vielä sinällään tee yrityksen toiminnasta jatkamis- eli saneerauskelvotonta.

Toisin sanoen yrityksen jatkamis- ja saneerauskelpoisuutta tulee arvioida saneerauksen yritykselle tarjoamia huojennuksia ja helpotuksia vasten. Eli kysymyksellä olisiko taloudelliset ongelmat korjattavissa saneerauksen suomalla pitkällä velkojen rauhoitustilalla, perimistoimien lakkaamisella, perimiskulujen ja viivästyskorkojen poistamiselle, velkojen määrän alentamisella sekä lisäksi muilla saneerauksen tarjoamilla helpotuksilla? Onkin muistettava, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys on ilman saneerausta usein sinällään jatkamiskelvotonta.

Tästä kaikesta johtuu, että yrityksen jatkamis- ja tervehdyttämiskelpoisuuden arviointi edellyttääkin aina eri toimialojen, yritysmuotojen sekä yrityssaneerausprosessin syvällistä asiantuntemusta.

Kevennetty saneerausmenettely

Yritysfakta Oy on jo usean vuoden ajan tarjonnut vaikeuksissa oleville yrityksille mahdollisuutta hakeutua ns. kevennettyyn saneerausmenettelyyn. Tätä saneerausmuotoa suositellaan erityisesti pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville yrityksille, jolloin saneerauksen kokonaiskustannukset jäävät noin puoleen tavanomaisen saneerausmenettelyn kustannuksista.

Nopeutettu saneerausmenettely

Tietyt edellytykset täyttävät ongelmayritykset voidaan Yritysfakta Oy:ssä ohjata nopeutetun saneerausmenettelyn piiriin. Tämä lyhentää merkittävästi saneerausprosessia, jolloin siitä on hyötyä mm. tilaajavastuulain puitteissa toimiville yrityksille tai yrityksille jotka ovat menettäneet verovelkojen vuoksi ennakkoperintärekisterimerkinnän (EPR). Samoin nopeutettua menettelyä voidaan hyödyntää joillakin toimialoilla yrityksen toiminnan kannalta välttämättömän raaka-aine- ja palvelusuoritusten saannin turvaamiseksi.

Muut ratkaisut

Velkojen sopimusjärjestely

Velkojen sopimusjärjestely

Lue lisää »
Pienyrittäjän velkajärjestely

Pienyrittäjän velkajärjestely

Lue lisää »
Liikenne-, anniskelu- ja savukkeiden myyntiluvat

Liikenne-, anniskelu- ja savukkeiden myyntiluvat

Lue lisää »
Nopea Rahoitus- ja tukihakemuspalvelu yrityksille

Nopea Rahoitus- ja tukihakemuspalvelu yrityksille

Lue lisää »

Yritysfakta auttaa, ota yhteyttä!

Tarvitsetko apua tai onko Sinulla kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme Sinuun yhteyttä.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.